Транспортна техника и технологии

За специалността

Обучението по специалността включва: обща фундаментална подготовка по математика, физика, информатика, техническа термодинамика, хидро- и пневмозадвижване, металознание и други основни инженерни науки в областта на машиностроенето; специализирана техническа подготовка по теория и конструкция на двигателите с вътрешно горене и автомобила, диагностика и поддържане и ремонт на автомобила, електронни системи за управление на автомобила, технология и организация на автомобилния транспорт, организация и безопасност на движението; подготовка по икономика, екология,  чужди езици, и работа със съвременни програмни продукти; практическа подготовка за работа със съвременна диагностична апаратура и за ремонт на автомобила. Студентите се специализират в областта на системи за впръскване на бензин, горивни уредби в дизеловия двигател и електронни запалителни уредби.

Завършилите студенти могат да се реализират като специалисти в областта на организация продажбите на автомобили и резервни части, обслужване и ремонт на двигатели и автомобили, организация и безопасност на движението, товарни и пътнически превози.

Образователно квалификационна степен - Професионален бакалавър

Професионална квалификация - Професионален бакалавър по Транспортна техника и технологии

квалификационна характеристика 2017

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план линк 2017

Задочна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план линк 2017

Реализация

  • Управител, транспорт
  • Мениджър, логистика
  • Сервизен техник
  • Ръководител, отдел в транспорта
  • Директор, закупуване
  • Ревизор, безопасност на движението