Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника

За специалността

Обучението на  професионални бакалаври по „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“ е предназначено да подготвя кадри за ремонт и поддържане на автотранспортна техника, които да се реализират и работят в областта на авторемонтното производство, в сервизната сфера и поддържането на автомобилния парк. Специалистите по „Ремонт и експлоатация на автотранспортна техника“ придобиват задълбочени научно-теоретични знания и практически опит, което ще определи дейността им със следното предназначение:

- Диагностика и ремонт на автотранспортна техника свързана със: диагностика и ремонт на двигатели с вътрешно горене, на горивни уредби в автотранспортната техника, на силовото предаване в автотранспортната техника, на силнотоковата система в автомобила, на електронни системи в автомобила.

  • Приложение на знания и умения за компютърно диагностициране на съвременните автомобили, да извършват обучение на електронни компоненти, изчистват софтуерни грешки, монтаж и настройка на автомобилни охранителни системи;
  • Организационна дейност на фирми с авторемонтна дейност или такива с голям автотранспортен парк със собствена поддръжка.

     Завършилите професионални бакалаври са подготвени да работят в следните области: ръководители и участници във фирми за ремонт и експлоатация на автотранспортна техника; във фирми за диагностика, ремонт, тунинговане на автомобили и търговска дейност; специалисти в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, в частния бизнес, както и да намерят реализация във всички сфери на авторемонта.

     Завършилите студенти могат да продължат обучението си в образователната степен „магистър“ в същото професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“.

Образователно квалификационна степен - Професионален бакалавър

Професионална квалификация - Професионален бакалавър по ремонт и експлоатация на автотранспортна техника

квалификационна характеристика 2019

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план 2019

Задочна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план линк 2019

Реализация

  • Техник, механик
  • Автомеханик
  • Техник, електрически системи
  • Автоконтрольор
  • Технически надзор
  • Техник, електротехника на автомобилния транспорт