Автомобилна електроника

За специалността

Обучението на  професионални бакалаври по „Автомобилна електроника“ е предназначено да подготвя кадри за проектиране, ремонт и поддръжка на автомобилни електронни системи, които да се реализират и работят в области на автомобилната индустрия и промишленост, в сервизната и проектантската сфера.

Специалистите по „Автомобилна електроника“ придобиват задълбочени научно-теоретични знания и практически опит, което ще определи дейността им със следното предназначение: проектантска и конструкторска, монтажна и диагностична работа свързана с датчици, преобразувателни устройства, изпълнителни механизми; електрообзавеждане, електрозадвижване и електронни регулатори в автомобила; характеристики и параметри на електронните системи за двигатели с вътрешно горене; комфортни устройства и системи, поддържащи нормалното функциониране на автомобила.

Специалистите ще получат знания и умения, за да участват в производство на електронни системи за управление на автомобила, проектантска дейност в сферата на производство на автомобили, монтаж и настройка на охранителни системи;

Завършилите образователно-квалификационната степен „професионален бакалавър“ на специалността “Автомобилна електроника” трябва да са подготвени да работят в следните области: ръководители и участници във фирми за разработване и производство на електронни автомобилни системи, управление и дизайн на печатни платки; ръководители и участници във фирми за диагностика, ремонт, тунинговане на автомобили и търговска дейност; специалисти в държавни и обществени институции, търговски дружества и организации, в частния бизнес. Специалистите ще намерят възможности за реализация във всички сфери на електрониката. Завършилите студенти могат да продължат обучението си образователната и научна степен „магистър“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.

Образователно квалификационна степен - Професионален бакалавър

Професионална квалификация - Професионален бакалавър по Автомобилна електроника

квалификационна характеристика 2017

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план 2017

Задочна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план 2021

Реализация

  • Техник, електронна техника
  • Чертожник, техника
  • Техник, механик
  • Настройчик на транспортни средства
  • Инспектор, технически стандарти