Помощник фармацевт

За специалността

В учебния план са включени основни фундаментални дисциплини и практическо обучение по медико-биологични науки, хуманитарно-социални науки, специализирани науки (фармакология, фармацевтична химия, технология и токсикология на лекарствените средства, фармакогнозия и др.).

Реализация: специалистите ще могат да осъществяват висококвалифицирани дейности в лекарствоснабдяването, лекарствопроизводството и лекарствообслужването на индивидите и социалните общности в рамките на своите компетентности (под контрола на магистър фармацевт или самостоятелно). Широки възможности за реализация в аптечната мрежа и във фармацевтичната индустрия.

Образователно квалификационна степен - Професионален бакалавър

Професионална квалификация - Помощник фармацевт

Квалификационна характеристика 2022

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

Учебен план 2022

Реализация

  • Помощник фармацевт