Организация и управление на хотела и ресторанта

За специалността

Програмата за обучение на професионалните бакалаври по специалността включва учебни дисциплини, формиращи фундаментална и солидна професионална подготовка в областта на туризма и специално по хотелиерство и ресторантьорство, както и много добра езикова подготовка. Завършилите придобиват знания, в резултат на които могат да се реализират като мениджъри и функционални специалисти в хотели и ресторанти от всички категории; функционални специалисти в хотелиерството и ресторантьорството; мениджъри „фронт офис”.

Образователно квалификационна степен - Професионален бакалавър

Професионална квалификация - Професионален бакалавър

квалификационна характеристика 2017

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 3,5 години/7 семестъра

учебен план 2017

Задочна - Продължителност: 3,5 години/7 семестъра

учебен план 2017

Реализация

  • Мениджър в хотели и ресторанти от всички категории;
  • Функционални специалисти в хотелиерството и ресторантьорството;
  • Фронт офис мениджър