Химични технологии и психология на кризисните ситуации - тесен профил

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер-химик и специалист по кризисни ситуации

квалификационна характеристика 2022

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2022

Задочна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2022

Реализация