Техника и технологии в транспорта - 2 семестъра

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер

квалификационна характеристика 2018

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2023

Задочна - Продължителност: 1 година/2 семестъра

учебен план 2023

Реализаци