Органични химични технологии - 3 семестъра

За специалността

Образователно квалификационна степен - Магистър

Професионална квалификация - Магистър инженер-химик

квалификационна характеристика - 24.11.2022 г.
квалификационна характеристика - 20.05.2022 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 1,5 година/3 семестъра

учебен план - 24.11.2022 г.
учебен план - 20.05.2022 г.

Задочна - Продължителност: 1,5 години/3 семестъра

учебен план - 24.11.2022 г.
учебен план - 20.05.2022 г.

Реализаци