Организация и управление на туристическото обслужване

За специалността

Образователно квалификационна степен - Професионален бакалавър

Професионална квалификация - Професионален бакалавър

квалификационна характеристика 2017

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

учебен план 2017

Реализация