Одит-протоколи

Учебна година Одит протоколи
2022/2023

Протокол от проведено проучване на мнението на завършващите студенти за качеството на обучение в Колежа по туризъм

Протокол от заседание на Комисията по качеството от проведена проверка относно спазване на приетите процедури за актуализация на учебна документация за образователните програми към КТ

Протокол от заседание на Комисията по качеството от проведена проверка относно провеждане на учебния процес в КТ

Протокол от заседание на Комисията по качеството от проведена проверка относно спазването и ефективността на приемното време за студенти от преподавателите в КТ

Протокол от заседание на Комисията по качеството на обучение към КТ относно провеждането на учебните занятия

Протокол от заседание на Комисията по качеството на обучение към КТ относно своевременното нанасяне на оценките от зимната изпитна сесия в протоколите и главната книга

Протокол от проведено проучване на мнението на преподавателите относно осигуряване на качеството на обучение и на образователния продукт

Протокол от проведено проучване на мнението на завършващите студенти за качеството на обучение в Колежа по туризъм

2021/2022

Протокол от проведено проучване на мнението на завършващите студенти за качеството на обучение в Колежа по туризъм

Протокол от заседание на Комисията по качеството от проведена проверка относно спазване на приетите процедури за актуализация на учебна документация за образователните програми към Колежа по туризъм

Протокол от заседание на Комисията по качеството от проведена проверка относно провеждане на учебния процес в Колежа по туризъм

Протокол от заседание на Комисията по качеството от проведена проверка относно спазването и ефективността на приемното време за студенти от преподавателите в Колежа по туризъм

Протокол от заседание на Комисията по качеството на обучение към Колеж по туризъм относно провеждането на учебните занятия

Протокол от заседание на Комисията по качеството на обучение към Колеж по туризъм относно своевременното нанасяне на оценките от зимната изпитна сесия в протоколите и главната книга

Протокол от проведено проучване на мнението на завършващите студенти за качеството на обучение в Колежа по туризъм

Протокол от проведено проучване на мнението на завършващите студенти за качеството на обучение в Колежа по туризъм

2020/2021

Протокол 5 от проведена проверка за спазване на графика и изискванията за провеждане на ликвидационна сесия в КТ - 25.05.2021 г.

Протокол 4 от проведена проверка на учебната дейност в КТ - 17.01.2021 г.

Протокол 3 от проведена проверка на учебната дейност в КТ - 22.10.2020 г.

Констативен протокол - 21.10.2020 г.

Протокол 2 от проведен одит на Комисията по качество на обучение към Колеж по туризъм за спазване на учебния график - 13.10.2020 г.

Протокол 1 от проведена проверка на учебната документация в КТ - 30.09.2020 г.

2019/2020

Протокол 4 от проведена проверка на учебната дейност в КТ

Протокол 3 от проведена проверка на учебната дейност в КТ

Протокол 2 от проведена проверка на учебната дейност в КТ

Протокол 1 от проведена проверка на учебната дейност в КТ

2018/2019

Протокол 3 от проведени проверки за спазване на учебния график в КТ

Протокол 2 от проведена проверка на учебната дейност в КТ

Протокол 1 от проведена проверка на материално-техническата база в КТ

2017/2018

Протокол 5 от проведена проверка на учебната дейност в КТ

Протокол 4 от заседание на Комисията по качество и одит към КТ

Протокол 3 от проведен вътрешен одит за организация на семестриална изпитна сесия за студенти от редовно обучение в КТ

Протокол 2 за проведени вътрешни одити за спазване на учебния график в КТ

Протокол 1 от проведена проверка на учебната документация в КТ

2016/2017

Протокол 5 - 10.05.2017 г.

Протокол 3 - 20.03.2017 г.

Протокол от проведена проверка по готовността на материалната база в КТ - 15.02.2017 г.

Протокол 2 - 16.10.2016 г.

Протокол 1 от проведена проверка по готовността на материалната база в КТ - 07.09.2016 г.

Анкети