Анкети

Учебна година 2020/2021

СПЕЦ. РЕХАБИЛИТАТОР

Анкета 10 - Проучване мнението на потребители на кадри за учебната документация на специалност „Рехабилитатор”, уч. 2020/2021 г

Анкета 9 - Проучване мнението на потребители на кадри за студентите от специалност “Рехабилитатор”, уч. 2020/2021 г

Анкета 8 - Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висшето си образование, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2020/2021 г

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2020/2021 г

Анкета 6 - Анкетно проучване мнението на преподаватели за административното обслужване и условията на труд и отдих, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2020/2021 г.

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения, специалност “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, уч. 2020/2021 г.

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващите студенти от спец. "Рехабилитатор" за уч. 2020/2021 г.

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина за уч. 2020/2021 г.

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове, специалност “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, уч. 2020/2021 г.

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява, спец. “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, уч. 2020/2021 г.

Учебна година 2019/2020

СПЕЦ. РЕХАБИЛИТАТОР

Анкета 10 - Проучване мнението на потребители на кадри за учебната документация на специалност „Рехабилитатор”, уч. 2019/2020 г.

Анкета 9 - Проучване мнението на потребители на кадри за студентите от специалност “Рехабилитатор”, уч. 2019/2020 г.

Анкета 8 - Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висшето си образование, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2019/2020 г.

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2019/2020 г.

Анкета 6 - Анкетно проучване мнението на преподаватели за административното обслужване и условията на труд и отдих, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2019/2020 г.

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения, специалност “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, уч. 2019/2020 г.

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващите студенти от спец. "Рехабилитатор" за уч. 2019/2020 г.

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина за уч. 2019/2020 г.

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове, специалност “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, уч. 2019/2020 г.

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява, спец. “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, уч. 2019/2020 г.

Учебна година 2018/2019

СПЕЦ. ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ

Анкета 9 - Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за студентите от специалност „Помощник фармацевт”, учебна 2018/2019 г.

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения, спец. „Помощник фармацевт”, учебна 2018/2019 г.

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове, спец. „Помощник фармацевт”, уч. 2018/2019 г.

Анкета 1 - Проучване на мнението за административното обслужване и за условията за труд и самоизява на студентите от специалност „Помощник фармацевт”, уч. 2018/2019 г.

СПЕЦ. РЕХАБИЛИТАТОР

Анкета 10 - Проучване мнението на потребители на кадри за учебната документация на специалност „Рехабилитатор”, уч. 2018/2019 г.

Анкета 9 - Проучване мнението на потребители на кадри за студентите от специалност “Рехабилитатор”, уч. 2018/2019 г.

Анкета 8 - Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висшето си образование, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2018/2019 г.

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2018/2019 г.

Анкета 6 - Анкетно проучване мнението на преподаватели за административното обслужване и условията на труд и отдих, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2018/2019 г.

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения, специалност “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, уч. 2018/2019 г.

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващите студенти от спец. "Рехабилитатор" за уч. 2018/2019 г.

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина за уч. 2018/2019 г.

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове, специалност “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, уч. 2018/2019 г.

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява, спец. “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, уч. 2018/2019 г.

Учебна година 2017/2018

СПЕЦ. ПОМОЩНИК ФАРМАЦЕВТ

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина, специалност “Помощник фармацевт, учебна 2017/2018 г.

СПЕЦ. РЕХАБИЛИТАТОР

Анкета 10 - Проучване мнението на потребители на кадри за учебната документация на специалност „Рехабилитатор”, уч. 2017/2018 г.

Анкета 9 - Проучване мнението на потребители на кадри за студентите от специалност “Рехабилитатор”, уч. 2017/2018 г.

Анкета 8 - Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висшето си образование, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2017/2018 г.

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2017/2018 г.

Анкета 6 - Анкетно проучване мнението на преподаватели за административното обслужване и условията на труд и отдих, специалност “Рехабилитатор”, уч. 2017/2018 г.

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения, специалност “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, уч. 2017/2018 г.

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващите студенти от спец. "Рехабилитатор" за уч. 2017/2018 г.

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина за уч. 2017/2018 г.

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове, специалност “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, Учебна 2017/2018 г..

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява, спец. “Рехабилитатор”, Обобщени данни за I, II и III курс, Учебна 2017/2018 г.