Студентите на бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров” имат невероятната възможност да осъществят обмен с Тракийския университет в турския град Одрин по 15 от всички 18 акредитирани  професионални направления. Това става благодарение на активната работа на ректора на бургаския ВУЗ проф. д-р Христо Бозов, дм, в посока разширяване на международното сътрудничество. Той бе избран на поста преди по-малко от година и успешно изпълнява програмата си, с която спечели доверието на своите колеги, и с която привлича все повече приятели на Бургас от чуждестранни университети.

На 26 март проф. Бозов и неговите заместници бяха на официално посещение в Турция, където подписаха меморандум за сътрудничество между двете висши учебни заведения. Пътят за всичко това бе отворен миналия месец след гостуването в Бургас  на ректора на Тракийския университет в Одрин проф. д-р Ерхан Табаколу, дм. Също като проф. Бозов,  една от неговите медицински специалност е „Aнестезиология“, като и за двамата ректори е приоритет развитието на медицинските кадри. Проф. Табаколу е запознат с опита  на проф. Бозов, който е смятан за светило в хипербарната оксигенация или лечение на различни заболявания в барокамера. В южната ни съседка отдавна развиват най-добрите медицински практики и сега логично са заинтересувани от лечението с кислород. То има редица приложения освен стандартното - при дълбоководни водолази, страдащи  от декомпресия. Днес се използва от проблеми със слуха, през труднозарастващи рани до аутизъм. Така държавният университет в Бургас ще приема студенти на обмен от Турция, а ние ще изпращаме наши, които да трупат опит там. Това се случва 5 години след изтичане на предишния меморандум.

  • Проф. Бозов, с какво е важно подписването на меморандума и влизането в Асоциацията на балканските университети за преподавателите и студентите Ви? 

- Меморандумът, който подписахме с ректора проф. д-р Ерхан Табаколу, дм, е свързан с развитие на двата университета най-вече в посока обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм+” и участие в съвместни проекти. Проф. Табаколу прие и една моя идея за организиране на съвместна научна конференция още тази година. Статиите, които ще бъдат представени на нея, ще се публикуват в списание, което ще издаваме, съвместно от двата университета. Това е първа стъпка към сближаване на студенти и преподаватели, която може да роди сериозна научна продукция и участие в „трансгранични“ проекти. Особено, предвид факта, че имаме много добър опит с Тракийския университет в Одрин. Участвахме заедно в проект, по време на който бяха оборудвани три лаборатории и в двата университета, които служат за мониторинг на жизнена среда, имат екологична насоченост, свързани са с химия и токсикохимия. Те дадоха тласък за развитие на млади изследователи и млади учени. Нашата цел е да продължим традициите в сближаването между двата големи държавни университета в тази част на Европа.

Включването на университет „Проф. д-р Асен Златаров” в Асоциацията на балканските университети е поради факта, че ние сме един от учредителите ѝ. И е        много важно да продължим свършеното от нашите предшественици и да се интегрираме с другите университети на Балканите. 

  • Колко са университетите в Асоциацията?

- В нея участват 19 университета от България, най-много сред всички останали държави.  След нас са Турция с 14 висши учебни заведения. Така че университетите в България участваме активно в академичното сътрудничество на Балканите. 

  • По кои професионални направления ще обменяте студенти? 

- Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров” е един от водещите в нашата държава по брой професионални направления. Студенти ще обменяме по тези направления, по които имаме съвпадение с нашите партньори от Турция, а именно: Педагогика; Филология; Администрация и управление; Икономика; Химически науки; Машинно инженерство; Електротехника, електроника, автоматика; Компютърна и комуникационна техника; Химични технологии; Индустриален мениджмънт; Медицина; Обществено здраве; Здравни грижи. 

  • Вие сте автор на емблематичното издание „Морска медицина” и се ползвате с голямо уважение в лекарските среди. Успяхте да впечатлите дори ректора на Тракийския университет в Одрин с уменията си в хипербарната оксигенация. Как ще осъществявате обучението на турските студенти? И кога очаквате първите от тях? 

- В Тракийския университет в Одрин този начин на лечение не е развит. Затова и ректорът проф. Табаколу, който е лекар пулмолог и има още една специалност като моята – „Анестезиология и реанимация”, и неговите заместници проф. д-р Осман Нури Хатипоглу и проф. д-р Метин Айдогду проявиха интерес към хипербарната оксигенация. Макар че те имат една прекрасна база – собствена болница с 1 100 легла, в която работят над 3 000 университетски преподаватели, все още нямат барокамери и не прилагат този иновативен метод за лечение. Затова ме поканиха да ги запозная с него и да подпомогна обучението на студенти и лекари в тази област, което аз, разбира се, ще направя с голямо удоволствие. Може би тук е моментът да спомена, че днес (2 април) от 18:00 ч. в аулата на Медицинския факултет в Бургас ще водя лекция, свързана с влиянието на хипербарната оксигенация върху аутизма. Организатори на събитието са SCORP Бургас и Асоциация на студентите медици  България – Бургас. Всеки, който е заинтересуван, е добре дошъл. 

Относно споразумението - предполагам, че още през летния сезон ще се задейства в по-пълноценен мащаб. Сега ще направим работни групи, които да съставят план за действие по всички направления, по които може да си сътрудничим с Тракийския университет. В тях ще има преподаватели и студенти и от двете страни, които ще работят в посока провеждането научната конференция, която вероятно ще е през октомври. Колегите приеха моето предложение първата да бъде в  Бургас при нас. Освен това ще се работи по обмен по „Еразъм +” и обучението на студенти и специалисти и по хипербарна оксигенация. Така че надявам се наесен да можем да започнем по проект обучението и на тези студенти и специализанти. 

  • Държавният университет в Бургас също има Медицински факултет и на всички е интересно да научим какво обучение в Турция ще получат бъдещите ни лекари? Има ли направление, което е особено важно?

- Първо ще уточним с колегите в какви направления може да се развива това сътрудничество. В Бургас имаме една основна университетска база – на УМБАЛ Бургас, но ние работим и с частните болници, където също има сериозен потенциал за развитието на медицинската наука и практика. И поради тази причина, този процес ще е двустранен. Турски студенти ще идват да се обучават в Бургас под егидата на нашия университет във всички болници в морския град, и съответно нашите студенти ще трупат опит в болницата на Тракийския университет. Тя има големи постижения в областта на хирургията, вътрешните болести, образната диагностика, нуклеарната медицина.

  • В каква посока  ще развивате международното сътрудничество между държавния университет в Бургас и другите висши учебни заведения? Вие работите по програмата на Европейския съюз „Еразъм+“. Планирате ли да я разширите?

- Ние сме страна от Европейския съюз и като такава нашата основна цел е да развиваме взаимодействие с университети от ЕС. Същевременно, тъй като има държави, които са близо до нас, съвсем естествено е да развиваме отношения и с нашите съседи, например Р Турция. Тракийският университет в Одрин е само първа стъпка, ние можем  да развием отношения и с университета и в Истанбул, който също не е далеч и е удобен за комуникация. Също така с университети от Гърция, Румъния, Северна Македония, Сърбия. Имаме традиции с нашите съседи. Освен тях, нашата основна цел са и всички страни от Европейския съюз. По силите ни е и създаваме устойчиви взаимоотношения и сътрудничество.

На снимките от ляво надясно: Проф. д-р Ерхан Табаколу, дм, и проф. д-р Христо Бозов, дм,