В Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе двудневен практикум на тема „Приложения на инструменталните методи в медицината, околната среда и химичната индустрия“. Демо дни с Apotome ZEISS.

„Изключително ми е приятно от името на нашия ректор проф. д-р Христо Бозов, дм, да ви приветствам с ‚добре дошли“ на тази прекрасна инициатива. Както знаете, в нашия университет има акредитирани 18 професионални направления. Това е един много голям, широкоспектърен университет. Впечатление прави, че тематиката на събитието е така добре подбрана и докладите са толкова интересни, че могат да покрият половината от професионалните ни направления“, бяха думите на зам. ректора по качество на обучението, акредитацията и кадрите, проф. д-р Ирена Марковска, в първия ден на практикума. Тя поздрави и организаторите от страна на университета за ентусиазма при организиране на събитието. Проф. Марковска припомни, че университетът има практика да посреща фирми, които да си представят техниките и възможностите за анализи и т.н.

В рамките на първия ден на практикума се представиха няколко презентации. Първата от тях беше на фирма „Фот“ ООД, представена от Росица Стайкова, част от апаратурния отдел на фирмата. Тя представи самата фирма, лабораторната и специализираната апаратура и портфолиото на компанията.

Последваща беше презентацията на единия гост-лектор в събитието проф. д-р Бистра Галунска от Медицински университет – Варна. Темата на презентацията беше „Масспектометрията в медицината – технология на бъдещето“. Тя говори за приложението на масспектометрията, която стана позната в България във втората половина на миналия век и то основно в аспекта на научноизследователската работа в медицинските изследвания. Проф. д-р Галунска сподели, че в последните години се наблюдава подчертан интерес не само от потребителите в областта на медицината, но и от гледна точка на самите производители.

В края на първия ден, специалистите в областта на микроскопията от фирма „Фот“ ООД Анжела Иванова и Роберст Узунов представиха портфолиото на компания ZEISS, на който фирмата е официален представител. Те обърнаха внимание на най-впечатляващия микроскоп – Apotome, като подканиха всички участници да се присъединят към практическата демонстрация на всички останали микроскопи.

Във втория ден на практикума, следващият гост-лектор проф. д-р Павлета Шестакова от Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН представи презентация на тема „ЯМР спектроскопия – приложения за изследване на фармацевтични субстанции“.

През двата дни на събитието лекции представиха и преподаватели от университета в областта на инструменталните методи, приложени в лабораторната медицина, химия, биохимията, фитохимията, индустриалната химия и околната среда.

Двудневният практикум се реализира в партньорство между Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и фирма „ФОТ“ ООД. Организатори от страна на университета са доц. д-р Ления Гонсалвеш и доц. д-р Марияна Йорданова, дм.