Проф. дпн Маргарита Терзиева от Факултет по обществени науки към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас представи „Фридрих Ерисман – спасителят на Бургас от хуманитарна криза“.

От презентацията стана ясно, че Фридрих Ерисман /1842 - 1915/ е виден учен, оставил следи в историята на Бургас през последната четвърт на 19 век.

 Той пръв прави диагностика на здравния статус на бургазлии, ръководи прокопаването на отводнителни канали, организира погребения на болни и мъртви животни в септични ями, осигурява медикаменти и дезинфектанти на жителите на Бургас.

 Проф. Терзиева отбеляза интересен факт от отминалото време. Учениците губели зрението си, стойката им се влошавала. Така през 1870 г. петербургският офталмолог Фьодор Фьодорович Ерисман представя дизайна на училищен чин, който „кара“ ученика да седи правилно.

 Той е роден в Швейцария, с истинско име Фридрих Гулдрайх Ерисман. Медицинското си образование получава в университета в Цюрих. Историята разказва, че там той се запознава с руската студентка Надежда Суслова, тя също учи медицина. Швейцарецът и руската гражданка се влюбват и се женят. Младите избират Русия за местожителство. Фредерик приема православието, става Фьодор Фьодорович и открива частна офталмологична клиника. Ерисман бил много внимателен лекар, който оставя силен отпечатък в историята.

 „Радостно е, че такъв учен е свързан с Бургас. Вярвам, че този човек трябва да получи едно достойно уважение. Бих искал да наречем една от залите ни в Медицинския факултет или във Факултета по обществено здраве и здравни грижи с неговото име. Ще се радвам при започването на учебната година, нашите студенти да бъдат посрещнати с тази презентация, защото тук научихме много неща не само за Ерисман, който е велик учен, но и за историческото му пребиваване в нашия град.“, бяха думите на проф. д-р Христо Бозов, дм, ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ след презентацията. Той добави, че в Колежа по Туризъм има чинове, по модел на тези, които Ерисман е изобретил. Те могат да бъдат запазени и експонирани в музей на университета, като една необикновена ценност.

 „Това беше една изключително интересна презентация, която предлагам да бъде представена не само на студенти, но и на ученици, дори и на деца от детските градини. С удоволствие бих подкрепила една такава инициатива в града ни, за да може тази информация да се предава напред във времето“, каза г-жа Катя Мишева, директор на дирекция „Образование“ в Община Бургас.

 Сред гостите на презентацията беше и г-жа Данка Георгиева, която е директор на „Регионален държавен архив“ – Бургас. Тя поздрави проф. Терзиева за това, че обогатява знанията на обществеността, чрез изследванията, които прави. Тя увери присъстващите, че винаги Държавният архив в Бургас е на разположение при необходимост от информация.

 На събитието присъстваха декани, зам. декани и преподаватели.