Рехабилитатор

За специалността

В учебния план на специалността са включени основни фундаментални дисциплини и практическо обучение по медико-биологични науки, клинични науки, специални науки (кинезитерапия, масаж, физиотерапия, мануално-мускулно тестуване и др.), хуманитарно-социални науки. След дипломирането си специалистите ще могат да осъществяват комплексни висококвалифицирани грижи за лечение, рехабилитация и профилактика на индивидите в социалните групи и общности във всички видове лечебни, лечебнопрофилактични, рехабилитационни, медико-социални заведения в публичния и частния сектор на здравеопазването, както и по домовете.

Образователно квалификационна степен - Професионален бакалавър

Професионална квалификация - Рехабилитатор

Квалификационна характеристика 2017 г.

Форма на обучение и учебен план

Редовна - Продължителност: 3 години/6 семестъра

Учебен план 2021 г.

Реализация

  • Рехабилитатор