Факултет по обществени науки

Специалности

ОКС Магистър

1.2 - Педагогика

Предучилищна и начална училищна педагогика

ПНУП - Интегрирано обучение на деца със СОП

ПНУП - Алтернативни педагогически технологии в ДГ и НУ

ПНУП - Информационни технологии в обучението 1-4 клас

ПНУП - Съвременни аспекти на образованието в ДГ и НУ

ПНУП след ОКС "Проф. бакалавър" от ПН1.2 Педагогика

ПНУП - Дигитални технологии и иновации в обучението в детската градина и началното училище

Социална педагогика - Социално-педагогическо консултиране

Социална педагогика - Интегрирано обучение на деца със СОП

Специална педагогика - Ресурсен учител - 3 семестъра

Специална педагогика - Ресурсен учител - 4 семестъра

1.3 - Педагогика на обучението по ...

БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - тесен профил

БЕИ - Иновации в обучението по история в средното училище - широк профил

История и философия - Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище - тесен профил

История и философия - Иновативни подходи в обучението по философия в средното училище - широк профил

2.1 - Филология

БФ - Езикът и литературата - културологични проекции

3.7 - Администрация и управление

СУ - Управление и развитие на човешките ресурси - тесен профил

СУ - Управление и развитие на човешките ресурси - широк профил

СУ - Управление на международния бизнес - тесен профил

СУ - Управление на международния бизнес - широк профил

СУ - Финансов мениджмънт на предприятието - тесен профил

СУ - Финансов мениджмънт на предприятието - широк профил

СУ - Администрация и управление в публичния сектор - 2 семестъра

СУ - Администрация и управление в публичния сектор - широк профил

3.8 - Икономика

Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - тесен профил

Маркетинг - Маркетинг мениджмънт - широк профил

Маркетинг - Корпоративен маркетинг - тесен профил

Маркетинг - Корпоративен маркетинг - широк профил

3.9 - Туризъм

Туризъм - Мениджмънт на туристическа дестинация

Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Проф. бакалавър

Туризъм - Управление на туризма - след ОКС Бакалавър

Туризъм - Международен туризъм

5.13 - Общо инженерство

ИМ - Управление на органични индустриални производства - тесен профил

ИМ - Управление на органични индустриални производства - широк профил

ИМ - Управление на операциите, процедурите и митническото обслужване при търговия с акцизни стоки

ИМ - Технологии и мениджмънт на петролната и газовата инфраструктура - широк профил