Планове и отчети

Учебна година План-график Отчет
2023/2024 План-график за дейността на главния тютор на ФОН през академичната 2023/2024 г.
2022/2023 План-график за дейността на главния тютор на ФОН през академичната 2022/2023 г. Отчет за дейността на главния тютор на ФОН през академичната 2022/2023 г.
2021/2022 План-график за дейността на главния тютор на ФОН през академичната 2021/2022 г. Отчет за дейността на главния тютор на ФОН през академичната 2021/2022 г.
2020/2021  План-график за дейността на главния тютор на ФОН през академичната 2020/2021 г. Отчет за дейността на главния тютор на ФОН през академичната 2020/2021 г.
2019/2020 План-график за дейността на главния тютор на ФОН през академичната 2019/2020 г. Отчет за дейността на главния тютор на ФОН през академичната 2019/2020 г.
2018/2019 План-график за дейността на главния тютор на ФОН през академичната 2018/2019 г. Отчет за дейността на главния тютор на ФОН през академичната 2018/2019 г.