Одит-протоколи

Учебна година Одит протоколи
2022/2023

Констативен протокол № 3 от 07.11.2022 г.

Констативен протокол № 2 от 04.11.2022 г.

Констативен протокол № 1 от 29.09.2022 г.

2021/2022

Протокол от 14.07.2022 г. от проведен вътрешен одит във Факултета по обществени науки

Констативен протокол № 1 от 25.11.2021 г.

Протокол от 29.09.2021г. от проведен вътрешен одит във ФОН на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас

2020/2021

Протокол от 07.07.2021г. от проведен вътрешен одит във ФОН на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас

Констативен протокол № 3 - 07.10.2020 г.

Констативен протокол № 2 - 07.10.2020 г.

Констативен протокол № 1 - 07.10.2020 г.

2019/2020

Протокол - 10.12.2019 г.

Протокол - 26.11.2019 г.

2018/2019

Констативен протокол № 6 - 03.06.2019 г.

Констативен протокол № 5 - 15.05.2019 г.

Констативен протокол № 4 - 12.03.2019 г.

Констативен протокол № 3 - 13.11.2018 г.

Констативен протокол № 2 - 03.10.2018 г.

Констативен протокол № 1 - 12.09.2018 г.

2017/2018

Констативен протокол № 3 - 06.03.2018 г.

Констативен протокол № 2 - 12.02.2018 г.

Констативен протокол № 1 - 10.11.2017 г.

2016/2017

Констативен протокол № 5 - 09.05.2017 г.

Констативен протокол № 4 - 12.03.2017 г.

Констативен протокол № 3 - 06.02.2017 г.

Констативен протокол № 2 - 10.10.2016 г.

Констативен протокол № 1 - 14.09.2016 г.

Анкети

Учебна година 2022/2023
Учебна година 2021/2022
Учебна година 2020/2021
Учебна година 2019/2020

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - спец. Социална педагогика

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - спец. ПУПЧЕ

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - спец. ПНУП

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - спец. НУПЧЕ

Учебна година 2018/2019

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - спец. Социална педагогика

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - спец. ПУПЧЕ

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - спец. ПНУП

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - спец. НУПЧЕ

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти - спец. Стопанско управление, ОКС Магистър

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти - спец. Стопанско управление, 4 курс

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове - спец. Стопанско управление

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява - спец. Стопанско управление, ОКС Магистър

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява - спец. Стопанско управление

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - спец. Стопанско управление

Учебна година 2017/2018

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - спец. Стопанско управление

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения - спец. Стопанско управление, ОКС Магистър

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения - спец. Стопанско управление

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти - спец. Стопанско управление, ОКС Магистър

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове - спец. Стопанско управление

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява - спец. Стопанско управление, ОКС Магистър

Анкета 1 - Проучване мнението на студенти за административното обслужване и за условията за труд и самоизява - спец. Стопанско управление

Учебна година 2016/2017