Одит-Протоколи

Учебна година Одит протоколи
2023/2024

Протокол 4 от проведена проверка в Учебно-информационен център относно водене на главните книги в УИЦ по специалности и текущо състояние на обучаваните във ФОЗЗГ

Протокол 3 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ

Протокол 2 от проведена проверка на материално-техническата база във ФОЗЗГ

Протокол 1 от проведени проверки за инструктаж на предипломен стаж във ФОЗЗГ

2022/2023

Протокол 36 от проведена проверка на материално-техническата база във ФОЗЗГ

Протокол 35 от проведена проверка на учебна документация в катедра „Рехабилитационна и морска медицина“

Протокол 34 от проведена проверка на текущо състояние на обучаваните във ФОЗЗГ

Протокол 33 от проведена проверка на учебна документация

Протокол 32 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ

Протокол 31 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ

Протокол 30 от проведени проверки за спазване на учебния график при провеждане на учебна практика в УМБАЛ Бургас

Протокол 29 от проведена проверка на материално-техническата база във ФОЗЗГ

Протокол 28 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ

Протокол 27 от проведени проверки на информационното осигуряване във ФОЗЗГ

Протокол 26 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ

Протокол 25 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ

Протокол 24 от проведена проверка в Учебно-информационен център относно водене на главните книги в УИЦ по специалности и текущо състояние на обучаваните във ФОЗЗГ

Протокол 23 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ

Протокол 22 от проведена проверка на материално-техническата база

Протокол 21 от проведена проверка на материално-техническата база във ФОЗЗГ

2021/2022

Протокол 20 отпроведена проверка на провеждане на изпити във ФОЗЗГ

Протокол 19 от проведена проверка на провеждане на учебния процес във ФОЗЗГ

Протокол 18 от проведена проверка относно своевременното нанасяне на оценките от зимната изпитна сесия във ФОЗЗГ Одит за нанасяне на оценките от зимната изпитна сесия във ФОЗЗГ

Протокол 17 от проведена проверка на провеждане на учебния процес във ФОЗЗГ - м. февруари 2022 г.

Протокол 16 от проведена проверка на провеждане на учебния процес във ФОЗЗГ - м. декември 2021 г.

Протокол 15 от проведена проверка на провеждане на учебния процес във ФОЗЗГ - м. ноември 2021 г.

Протокол 14 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. октомври 2021 г.

Протокол 13 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. септември 2021 г.

2020/2021

Протокол 12 от проведена проверка на материално-техническата база във ФОЗЗГ - м. септември 2021 г.

Протокол 11 от проведена проверка на учебна документация във ФОЗЗГ

Протокол 10 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. юни 2021 г.

Протокол 9 от проведена проверка на материално-техническата база във ФОЗЗГ - м. май 2021 г.

Протокол 8 от проведена проверка на материално-техническата база във ФОЗЗГ - м. април 2021 г.

Протокол 7 от проведена проверка на учебна документация във ФОЗЗГ - м. септември 2020 г.

Протокол 6 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. септември 2020 г.

2019/2020

Протокол 5 от проведена проверка на материално-техническата база във ФОЗЗГ

Протокол 4 от проведени проверки за спазване на график и изисквания за провеждане на практически изпити и поправителна сесия

Протокол 3 от проведена проверка на учебна документация във ФОЗЗГ

Протокол 2 от проведена проверка на материално-техническата база във ФОЗЗГ

Протокол 1 от проведени проверки на материално-техническата база и специализирана литература във ФОЗЗГ

Направени одитни проверки за учебната 2019 г. – 2020 г. във ФОЗЗГ

Протокол 40 от проведена проверка на учебна документация във ФОЗЗГ - м. ноември 2019 г.

Протокол 39 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. октомври 2019 г.

Протокол 38 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. септември 2019 г.

Протокол 37 от проведена проверка на материално-техническата база във ФОЗЗГ

2018/2019

Протокол 36 от проведена проверка на учебна документация

Протокол 35 от проведена проверка на учебна документация

Протокол 34 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. май 2019 г.

Протокол 33 от проведена проверка на материално-техническата база във ФОЗЗГ

Протокол 32 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. април 2019 г.

Протокол 31 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. март 2019 г.

Протокол 30 от проведени проверки на материално-техническата база във ФОЗЗГ - м. януари 2019 г.

Протокол 29 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. декември 2018 г.

Протокол 28 от проведена проверка на учебна документация - м. ноември 2018 г.

Протокол 27 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. ноември 2018 г.

Протокол 26 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. октомври 2018 г.

Протокол 25 от проведени проверки за спазване на учебния график във ФОЗЗГ - м. септември 2018 г.

2017/2018

Протокол 24 от проведени проверки на материално-техническата база във ФОЗЗГ - м. септември 2018 г.

Протокол 23 от проведена проверка на учебна документация - м. юни 2018 г.

Протокол 22 от проведена проверка на учебна документация - м. май 2018 г.

Протокол 21 от проведени проверки на материално-техническата база и библиотечния фонд - м. май 2018 г.

Протокол 20 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. април 2018 г.

Протокол 19 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. март 2018 г.

Протокол 18 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. декември 2017 г.

Протокол 17 от проведена проверка на учебна документация - м. декември 2017 г.

Протокол 16 от проведена проверка на учебна документация - м. ноември 2017 г.

Протокол 15 от проведена проверка на учебна документация - м. ноември 2017 г.

Протокол 14 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. ноември 2017 г.

Протокол 13 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. октомври 2017 г.

Протокол 12 от проведени проверки на материално-техническата база във ФОЗЗГ - м. септември 2017 г.

Протокол 11 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. септември 2017 г.

2016/2017

Протокол 10 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. май 2017 г.

Протокол 9 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. април 2017 г.

Протокол 8 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. март 2017 г.

Протокол 7 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. март 2017 г.

Протокол 6 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. март 2017 г.

Протокол 5 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. февруари 2017 г.

Протокол 4 от проведена проверка на учебна документация - м. февруари 2017 г.

Протокол 3 от проведена проверка на учебна документация - м. февруари 2017 г.

Протокол 2 от проведени проверки за спазване на учебния график - м. февруари 2017 г.

Протокол 1 от проведена проверка на учебна документация - м. февруари 2017 г.

Анкети

Учебна година 2023/2024

СПЕЦ. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Анкета 3 - Проучване на мнението на проучване мнението на студентите за преподавател и учебна дисциплина - спец. "Медицинска сестра"

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2023/2024 г. - спец. "Медицинска сестра"

СПЕЦ. АКУШЕРКА

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2023/2024 г. - спец. "Акушерка"

СПЕЦ. ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2023/2024 г. - спец. "Лекарски асистент"

СПЕЦ. ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Анкета 1 - Проучване мнението на студентите за административното обслужване и за условията на труд и самоизява - уч. 2023/2024 г. - спец. "Здравен мениджмънт", 2 курс

Анкета 1 - Проучване мнението на студентите за административното обслужване и за условията на труд и самоизява - уч. 2023/2024 г. - спец. "Здравен мениджмънт", 1 курс

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове - уч. 2023/2024 г. - спец. "Здравен мениджмънт", 2 курс

Анкета 2 - Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските общежития и столове - уч. 2023/2024 г. - спец. "Здравен мениджмънт", 1 курс

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения - уч. 2023/2024 г. - спец. "Здравен мениджмънт", 2 курс

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения - уч. 2023/2024 г. - спец. "Здравен мениджмънт", 1 курс

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2023/2024 г. - спец. "Здравен мениджмънт", 1 курс

Учебна година 2022/2023

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2022/2023 г. - ПН „Здравни грижи“, 1 курс, обобщена

СПЕЦ. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Анкета 8 - Проучване на мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас. - специалност „Медицинска сестра“

Анкета 4 - Проучване на мнението на проучване мнението на завършващи студенти - уч. 2022/2023 г. - специалност „Медицинска сестра“

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2022/2023 г. - специалност „Медицинска сестра“, 1 курс

СПЕЦ. АКУШЕРКА

Анкета 8 - Проучване на мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас - уч. 2022/2023 г. - специалност „Акушерка“

Анкета 4 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2022/2023 г. - специалност „Акушерка“

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2022/2023 г. - специалност „Акушерка“, 1 курс

СПЕЦ. ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2022/2023 г. - специалност „Лекарски асистент“, 1 курс

Учебна година 2021/2022

СПЕЦ. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Анкета 8 - Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование - уч. 2021/2022 г., спец. Медицинска сестра

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2021/2022 г. - специалност „Медицинска сестра“, 1 курс

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас - уч. 2021/2022 г., 1 курс, спец. Медицинска сестра

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас - уч. 2021/2022 г., 2 курс, спец. Медицинска сестра

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас - уч. 2021/2022 г., 3 курс, спец. Медицинска сестра

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти - уч. 2021/2022 г., спец. Медицинска сестра

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина за уч. 2021/2022 г., специалност „Медицинска сестра“, 3 курс

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина за уч. 2021/2022 г., специалност „Медицинска сестра“, 2 курс

Анкета 10 - Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за учебната документация в Университет "Проф.д-р А.Златаров"-Бургас - 2021 г., спец. „Медицинска сестра“

Анкета 9 - Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за випускниците на Университет "Проф.д-р А.Златаров"-Бургас - 2021 г., спец. „Медицинска сестра“

СПЕЦ. АКУШЕРКА

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2021/2022 г. - специалност „Акушерка“, 1 курс

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас - уч. 2021/2022 г., 1 курс, спец. Акушерка

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас - уч. 2021/2022 г., 2 курс, спец. Акушерка

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас - уч. 2021/2022 г., 3 курс, спец. Акушерка

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина за уч. 2021/2022 г., специалност „Акушерка“, 1 курс

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина за уч. 2021/2022 г., специалност „Акушерка“, 2 курс

СПЕЦ. ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2021/2022 г. - специалност „Лекарски асистент“, 1 курс

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас - уч. 2021/2022 г., 1 курс, спец. Лекарски асистент

Анкета 5 - Проучване мнението на студентите за обективността и честността при оценяването на техните знания и умения в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“-Бургас - уч. 2021/2022 г., 2 курс, спец. Лекарски асистент

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина за уч. 2021/2022 г., специалност „Лекарски асистент“, 1 курс

Анкета 3 - Проучване мнението на студенти за преподавател и учебна дисциплина за уч. 2021/2022 г., специалност „Лекарски асистент“, 2 курс

Учебна година 2020/2021

СПЕЦ. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Анкета 8 - Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование, уч. 2020/2021 г., спец. „Медицинска сестра“

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2020/2021 г., спец. Медицинска сестра

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти - уч. 2020/2021 г., спец. Медицинска сестра

СПЕЦ. АКУШЕРКА

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2020/2021 г. - спец."Акушерка"

СПЕЦ. ЛЕКАРСКИ АСИСТЕНТ

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2020/2021 г. - спец."Лекарски асистент"

Учебна година 2019/2020

СПЕЦ. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Анкета - Степен на удовлетвореност от преподаването по отделните дисциплини за зимен семестър на уч. 2019/2020 г. - специалност „Медицинска сестра“

Анкета 8 - Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование - уч. 2019/2020 г., спец. Медицинска сестра

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2019/2020 г. - специалности „Медицинска сестра“ и "Акушерка", 1 курс

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2019/2020 г. - специалност „Медицинска сестра“, 1 курс

Анкета 4 - Проучване мнението на завършващи студенти - уч. 2019/2020 г., спец. Медицинска сестра

СПЕЦ. АКУШЕРКА

Анкета - Степен на удовлетвореност от преподаването по отделните дисциплини за уч. 2019/2020 г. - зимен семестър - специалност „Акушерка“

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2019/2020 г. - специалност „Медицинска сестра“ и "Акушерка", 1 курс

Анкета 7 - Проучване на мнението на кандидатстуденти за кандидатстудентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Университета - уч. 2019/2020 г.

Учебна година 2018/2019

СПЕЦ. ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Анкета - Степен на удовлетвореност от преподаването по отделните дисциплини за зимен семестър на уч. 2018/2019 г. - специалност „Здравен Мениджмънт“

Анкета 5 - Анкетно проучване на студенти, специалност „Здравен мениджмънт“, Курс 3, учебна 2018/2019 г., зимен семестър

Анкета 3 - Анкетно проучване за мнението за преподавател и учебна дисциплина на студенти от специалност „Здравен мениджмънт“, Курс 3, учебна 2018/2019 г., зимен семестър

Анкета 2 - Анкетно проучване на студенти (III-ти курс), специалност „Здравен мениджмънт“ - зимен семестър на 2018/2019 уч. г.

Анкета 1 - Анкетно проучване на студенти (III-ти курс), специалност „Здравен мениджмънт“ - зимен семестър на 2018/2019 уч. г.

СПЕЦ. МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ

Анкета - Степен на удовлетвореност от преподаването по отделните дисциплини за учебната 2018/2019 г., зимен семестър - спец. „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

Анкета 3 - Анкетно проучване за мнението за преподавател и учебна дисциплина на студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, Курс 3, учебна 2018/2019 г.

Анкета 2 - Анкетно проучване на студенти (III-ти курс), специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, учебна 2018/2019 г.

Анкета 1 - Анкетно проучване мнението за административното обслужване и за условията за труд и самоизява на студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ , Курс 3, учебна 2018/2019 г., зимен семестър

Учебна година 2016/2017

СПЕЦ. ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

Анкета - Степен на удовлетвореност от преподаването по отделните дисциплини за учебните 2015/2016 г. и 2016/2017 г. - специалност „Здравен Мениджмънт“, 1 курс

Анкета 10 - Анкетно за проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за учебната документация в Университет "Проф.д-р А.Златаров"-Бургас, учебна 2016/2017 г., летен семестър

Анкетно проучване на потребители на кадри(работодатели, мениджъри, специалист) за випускниците на специалност „Здравен мениджмънт“ - м. февруари 2017 г.

Анкета 5 - Анкетно проучване на студенти (II-ри курс), специалност „Здравен мениджмънт“ - м. февруари 2017 г.

Анкета 5 - Анкетно проучване на студенти (I-ви курс), специалност „Здравен мениджмънт“ - м. февруари 2017 г.

Анкета 3 - Анкетно проучване за мнението за преподавател и учебна дисциплина на студенти от специалност „Здравен мениджмънт“, Курс 1, учебна 2016/2017 г., летен семестър

Анкета 2 - Анкетно проучване на студенти (II-ри курс), специалност „Здравен мениджмънт“ - м. февруари 2017 г.

Анкета 2 - Анкетно проучване на студенти (I-ви курс), специалност „Здравен мениджмънт“ - м. февруари 2017 г.

Анкета 1 - Анкетно проучване на студенти (II-ри курс), специалност „Здравен мениджмънт“ - м. февруари 2017 г.

Анкета 1 - Анкетно проучване на студенти (I-ви курс), специалност „Здравен мениджмънт“ - м. февруари 2017 г.

СПЕЦ. МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ

Анкета - Степен на удовлетвореност от преподаването по отделните дисциплини за учебните 2015/2016 и 2016/2017 г. специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“

Анкета 9 - Анкетно за проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри, специалисти) за студентите от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ в Университет "Проф.д-р А.Златаров"-Бургас, учебна 2016/2017 г., летен семестър

Анкета 3 - Анкетно проучване за мнението за преподавател и учебна дисциплина на студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, Курс 1, учебна 2016/2017 г.

Анкета 3 - Анкетно проучване за мнението за преподавател и учебна дисциплина на студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, Курс 2, учебна 2016/2017 г.

Анкета 3 - Анкетно проучване за мнението за преподавател и учебна дисциплина на студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“, Курс 3, учебна 2016/2017 г.

Анкета 1 - Анкетно проучване мнението за административното обслужване и за условията за труд и самоизява на студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ , Курс 1, учебна 2016/2017 г., летен семестър

Анкета 1 - Анкетно проучване мнението за административното обслужване и за условията за труд и самоизява на студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ , Курс 2, учебна 2016/2017 г., летен семестър

Анкета 1 - Анкетно проучване мнението за административното обслужване и за условията за труд и самоизява на студенти от специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ , Курс 3, учебна 2016/2017 г., летен семестър