УНИВЕРСИТЕТ "ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" - БУРГАС

НАВИГАТОР В ОКЕАНА НА ЗНАНИЕТО

Medical Faculty
Medical Faculty
60 Years Asen Zlatarov University
Asen Zlatarov
Robot AZ
Robot AZ
Chemistry
Chemistry
LAB1
COLLEGE OF TOURISM
COLLEGE OF TOURISM
FON
Резултати от редовният изпит по Биология за специалност Медицина
Изпит по биология за специалност "Медицина"

Уважаеми кандидат-студенти,

резултатите от изпитa по Биология проведен на 13.07.2024 г. са публикувани.

Тържествено шествие по случай 24 май
PlayPlay
Медицински факултет

May 22, 2018 by Letizia Biafore

Day Twenty Eight: The First Mountain Pass
Image is not available

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque...

Промоция 2023
PlayPlay
Технологии
PlayPlay
Университет "проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

May 2, 2018 by James Wright

Three Remarkable Shipwreck Stories from History
Image is not available

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque...

Робот

May 22, 2018 by Letizia Biafore

Day Twenty Eight: The First Mountain Pass
Image is not available

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque...

Химия

May 22, 2018 by Letizia Biafore

Day Twenty Eight: The First Mountain Pass
Image is not available

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque...

Лаборатория
Колеж по туризъм

May 22, 2018 by Letizia Biafore

Day Twenty Eight: The First Mountain Pass
Image is not available

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque...

Факултет по обществени науки

May 22, 2018 by Letizia Biafore

Day Twenty Eight: The First Mountain Pass
Image is not available

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque...

previous arrow
next arrow
Резултати от редовният изпит по Биология за специалност Медицина
Тържествено шествие по случай 24 май
Medical Faculty
Промоция 2023
LogoAZ_new.jpeg
Технологии
Университет "проф. д-р Асен Златаров" - Бургас
Robot AZ
Chemistry
LAB1
COLLEGE OF TOURISM
FON
previous arrow
next arrow
Shadow

Файлове с документи свързани с административните услуги
Административни услуги
Сектор за подпомагане на кариерното ориентиране и развитие на студентите и завършилите.
Алумни
Университетската библиотека представлява библиотечно-информационен комплекс
Библиотека
Предмет на дейността на Комисията по етика са междуличностните и междугрупови отношения, възникващи в процеса на изпълнение на служебните задължения на членовете на колектива на университета, които са в противоречие с общоприетите
Комисия по етика
Кариерният център е в услуга, както на студентите, които се интересуват от работа и стажантски програми
Кариерен център
Документи с правилници, стандарти, решения на съвети и др.
Нормативни документи
Обяви за обществени поръчки
Профил на купувача
Обяви свързани с академичен състав
Развитие на АС
Университетската синдикална организация към НБС "ВОН" – КНС
Синдикални организации
Информация за състава на Студентски съвет
Студентски съвет
Телефони и имейли на звената на университета
Контакти
Информация за търговете
Търгове
Финансова информация на университета
Финанси
Документация за системата за вътрешен контрол
Система за вътрешен контрол
Информация за обявите за работа
Обяви за работа

Научни бази данни

Проекти